Klachten

De bezoekers in ‘t verpleeghuis
zien hoe hard er wordt gewerkt.
Maar ze zien soms ook wel dingen,
die niet worden opgemerkt.
Het bezoek zegt tot verzorgers
wat ze anders willen zien.
De verzorging luistert meestal
en past het dan aan nadien.

Er zijn echter soms ook klachten,
die ’t bezoek niet graag vermeld.
omdat er bij hen dan angst is,
dat hun klagen wordt vergeld.
Of bezoek houdt klachten voor zich,
want men wil niet ‘lastig’ zijn.
’t Is gebrek aan het vertrouwen,
een tevreden ‘schone schijn’.

Klachten gaan vaak over aandacht
en over zorgvuldigheid.
‘Moeder heeft meer hulp nodig,
vader is veel spullen kwijt’.
Dan wordt er heel veel verbeterd,
als je luistert naar elkaar.
Want dan is er niemand lastig
en vergelding niet meer waar.

Werk aan wederzijds vertrouwen,
dat is van het grootst belang.
En vertel wat op je hart ligt,
wees voor openheid niet bang.
Iedereen streeft ’t zelfde doel na:
‘De cliënt staat steeds centraal’.
Goede sfeer, goede verzorging
willen wij toch allemaal.

© Hans Cieremans