hospitalisatie

hospitalisatie (zorg op maat)

Je gevoel van eigenwaarde
bij het dementiesyndroom,
dat wordt met de tijd steeds minder ,
je wordt minder autonoom.
De regie valt uit je handen,
je vergeet, je doet verkeerd.
En ‘de zorg’ neemt het dan over
waardoor jij hospitaliseert.

Je kunt weinig zelf bepalen,
want veel wordt voor je gedaan.
Je bent van anderen afhank’lijk,
die jou dan verzorgen gaan.
Mensen die je wassen, kleden,
eten geven, enzovoort.
Voor je ’t weet is het gewoonte,
dat het allemaal zo hoort.

Maar zo wordt langzaam vergeten,
dat je zelf nog best wat kan.
Zoals misschien wel ‘zelf eten’,
maar geen mens denkt daar nog van.
Want zelf eten  gaat te langzaam
het wordt koud, je knoeit misschien.
Daarom neemt de ‘zorg’ het over,
schoon en sneller bovendien.

Toch ‘behoud van eigenwaarde’,
geeft een mens een goed gevoel.
Dan is ‘zelf eten’ heel belangrijk,
een na te streven ‘zorgdoel’.
Want te weinig zorg is fnuikend,
maar teveel is ook verkeerd.
‘Zorg op maat’ dat kan voorkomen,
dat je hospitaliseert.

© Hans Cieremans