dansen4

dansen

Vroeger ging ik naar de dansles
bij een dansschool in de buurt.
Want dat hoorde bij mijn vorming,
dus ik werd erheen gestuurd.
En zo leerde ik de foxtrot,
quickstep en de Weense wals.
En dat was beslist heel anders,
dan als nu bij festivals.

Maar ik wilde liever twisten
en had meer met Rock en Roll.
Van Bill Haley, Chubby Checker,
draaide ik de plaatjes dol.
’t Ging op vijfenveertig toeren
op een oude grammofoon.
Ach, wat was die tijd geweldig
en geluk was heel gewoon.

Ik ontmoette toen het meisje,
waar ik ook mee ben getrouwd.
En we kregen een mooi leven
maar nu zijn we beiden oud.
En mijn meisje kreeg Alzheimer,
ze leeft  nu in dichte mist.
Maar wat zij nooit is vergeten
is de Rock en Roll en twist.

En nu dans ik met mijn meisje
soms de quickstep en de wals.
En we zingen oude liedjes
en het klinkt waarschijnlijk vals.
Maar we gaan ook samen twisten,
Rock en Rollen met Pat Boone.
Het brengt vreugde in ons leven,
even samen terug naar toen.

© Hans Cieremans