tweede golf

Als de tweede golf zich aandient

Als de tweede golf zich aandient
van het Covid negentien,
dan treedt er een protocol op,
dat dan wordt gebruikt misschien.
Laten wij daar niet op hopen,
want er is een risico,
dat je niet naar de IC mag
bij een zwart scenario.

’t Is een ethische beslissing,
wie naar de IC mag gaan.
En dan staan kwetsbare mensen,
die bejaard zijn achteraan.
Misschien is dat te begrijpen,
maar het voelt toch ook niet goed.
Laten wij daarom ook denken
wat je met die oud’ ren moet.

Denk na wat er moet gebeuren
als Corona onverhoopt,
het verpleeghuis weer zal treffen,
wat tot maatregelen noopt.
Want die kans is toch aanwezig,
menigeen die daarvoor vreest
En dan mag het niet gebeuren,
dat het wordt zoals geweest.

Geen bezoek en veel besmetting,
achteraan staan in de rij.
Dat is niet te accepteren,
die gifbeker moet voorbij.
Kom met oplossingen, ideeën
als je meedenkt is dat fijn.
Toch hoop ik dat die suggesties
nooit meer nodig zullen zijn.

© Hans Cieremans