coronaland

het land Corona

In het land Corona,
komen muren op je af.
De regering volgt ‘t advies
van een crisisstaf.
En die staf, die heeft bepaald:
‘Iedereen blijft thuis,
voor vertier en voor vermaak,
kijk je maar naar de buis.

Houd vooral distantie,
niet dicht op elkaar.
Niet op bezoek bij kwetsbaren,
dan lopen ze gevaar’.
Zo verblijven kwetsbaren
in grote eenzaamheid.
In het land Corona
raken ze aandacht kwijt.

In het land Corona
slaat steeds meer twijfel toe.
De onvrede zwelt langzaam aan,
men wordt de regels moe.
Maar de regering adviseert:
‘Volg het protocol,
luister naar de crisisstaf
en die zegt: Houd vol’.

In het land Corona
wordt men creatief,
als het gaat om kwetsbaren
zijn veel ideeën lief.
Maar in het land Corona,
blijft één wens overeind
en dat is dat de crisisstaf
heel erg gauw verdwijnt.

Dan wordt het in Corona,
net zoals voorheen
en laat je alle kwetsbaren
nooit meer zo alleen.
Dan nemen we geen afstand,
zijn wij dicht bij elkaar.
En in Corona leeft de hoop:
‘Eens wordt die wens echt waar’.

© Hans Cieremans