wanneer

Wanneer?

Zullen ze je nog herkennen,
d’ oude mensen van de dag,
levend in de quarantaine,
die je niet bezoeken mag?
Zullen ze je niet vergeten,
als ze jou zo lang niet zien?
Zullen ze onrustig worden,
achterdochtig, boos misschien?

Zullen ze je niet erg missen,
mensen met hun dementie,
die de regels niet begrijpen,
bij een virus-pandemie?
Wordt er goed voor hen gezorgd
in deze Corona-tijd?
Is het werk nog vol te houden,
blijft er trots en waardigheid?

Zullen ze je niet verwijten,
dat je niet meer bij ze komt?
Hebben zij nog bezigheden,
raken ze niet afgestompt?
Het zijn eindeloos veel vragen
en veel antwoorden doen zeer.
Het Komt goed, mogen we hopen,
maar de kernvraag blijft:  ‘Wanneer?’

© Hans Cieremans