solidair

Solidariteit

Dementie en welbevinden
zijn belangrijk in de zorg.
Daarvoor staat de dagbesteding
voor de mensen altijd borg.
Daag’ lijks komen mensen samen,
ze genieten van de sfeer.
Maar door de Corona regels,
gaat dat allemaal niet meer.

Bingomiddag, kringgesprekken,
zangclub, kookgroep, rolstoeldans.
krant voorlezen, handwerkclubje,
groepsgym, kerkdienst, dameskrans.
Alle groepsactiviteiten
drie weken geannuleerd
Het bezoek dat graag wil komen,
wordt beperkt of wordt geweerd.

Eten doet men op de kamer,
zorg op maat staat onder druk.
De verzorgers, die hun best doen
werken zich een ongeluk.
Het is zwaar, het is verdrietig,
maar het virus raakt pas kwijt
met respect voor de verzorgers
en met solidariteit.

Als we handen nu ineen slaan,
solidair zijn met elkaar,
zal de dreiging af gaan nemen
en dan wijkt ook het gevaar.
Laten wij elkaar nu steunen,
samen delen we de pijn
in de hoop en het vertrouwen
dat het snel weer goed zal zijn.

© Hans Cieremans