werken in de zorg

werken in de zorg

Hoge werkdruk, rapporteren
en te weinig personeel.
Zorgzwaarte die steeds toeneemt,
het wordt allemaal te veel.
De vergrijzing die zich voortzet,
het tekort in het budget.
En we blijven terecht roepen
om meer handen aan het bed.

Maar waar vinden we die handen,
die meer dan broodnodig zijn?
Want juist liefdevolle handen,
die verzachten heel veel pijn.
Geven kwaliteit van leven,
staan voor warme aandacht borg.
Levenszin in laatste fase:
‘t Valt en staat met goede zorg.

Handen kunnen we weer vinden
als het werk wordt gewaardeerd.
Als je dankbaarheid gaat horen,
voor hetgeen de zorg presteert.
’t Zit hem niet in protocollen,
regeltjes of zorgrapport.
Maar als ’t hart weer mee mag spreken,
denk ik dat het beter wordt.

Want dan zoeken jonge mensen
vaker naar een zorgbaan.
Omdat zij bij kunnen dragen
aan een waardevol bestaan.
Het gaat niet alleen om kennis,
want de zieke wacht met smart,
om sociale vaardigheden,
spontaan zorgen met je hart.

© Hans Cieremans