verdwaalde tijd

verdwaalde tijd

Als de dagen gaan verdwalen
in ’t mysterie van de tijd.
Waar de uren zich gaan mengen
in mist van vergetelheid.
Als verleden, heden, toekomst,
zijn gehusseld door elkaar,
geeft ‘t verwarring in beleving,
ook bij ‘t wiss’ len van het jaar.

De kalender geeft de dag aan
en de klok bepaalt het uur.
Maar als tijd is gaan verdwalen,
raakt het ritme overstuur.
Dag en nacht worden verwisseld,
jaarwisseling wordt niet herkend.
Tijd wordt langzaam steeds meer tijdloos,
is alleen maar ‘het moment’.

Met Nieuwjaar wensen wij mensen
allemaal een goede tijd.
’t Is de tijd die zal gaan komen,
maar zovelen zijn tijd kwijt.
Ik noem het Nieuwjaar niet gelukkig
voor d’ in mist gehulde mens.
Maar ‘veel kostbare momenten’,
dat is wat ik hem van harte wens.

© Hans Cieremans