de Alzheimeragenda

In de Alzheimeragenda,
waar het jaartal niet meer geldt,
worden maanden, weken, dagen
en de uren niet vermeld.
Het bevat slechts blanco blaadjes,
met wat krabbeltjes misschien,
die ’t geheugen ondersteunen,
verder is er niets te zien.

In de Alzheimeragenda
staan geen namen, staat geen tijd.
Zijn de regels onbeschreven,
leeg door de vergetelheid.
Afspraken kun je niet maken,
de agenda is toch leeg.
Toekomst is er niet te plannen,
voor wie die agenda kreeg.

In de Alzheimeragenda
is het ‘nu’ slechts van belang.
Van dat ‘nu’ kun je genieten,
al is dat meestal niet lang.
Maar het ‘nu’ kun je niet plannen,
niet beschrijven, het gebeurt.
In de agenda wordt dat zinvol,
als je zelf het ‘nu’ inkleurt.

© Hans Cieremans