1. eutha

Actueel

Naar het verpleeghuis vond
zij een verschrikking,
dan ging ze liever nog dood.
Ze legde het vast
in een wilsbeschikking,
die volgens haar uitkomst bood.
Het gaf haar veel rust,
het werd goed geregeld,
ze koos voor de euthanasie.
Nooit een verpleeghuis,
haar wens werd bezegeld,
in laat stadium dementie.

Maar de beslissing
werd aangevochten,
was het genade of moord?
Bij deze vrouw
heerste de twijfel
of ze nog wel was gehoord .
Was haar verklaring
nog wel rechtsgeldig?
Ze was immers niet wilsbekwaam.
Volgens de rechter
was d’ arts onzorgvuldig
en daarom treft haar nu blaam.

Vaak is de dood
een grote vijand.
Soms is de dood juist een vriend.
Want is er sprake
van uitzichtloos lijden,
dan is de dood wel verdiend.
Moord of genade,
het blijkt discutabel,
het ligt soms dicht bij elkaar.
Het is justitiabel,
zelfs als je het vastlegt,
is het niet altijd pasklaar.

©Hans Cieremans