liefde

Onvoorwaardelijke liefde

Niets is sterker dan de liefde,
maar ze is ook kwetsbaar, broos.
Soms kent liefde ook haar grenzen,
maar is voor ons grenzeloos.
Soms duurt liefde maar heel even,
maar ze blijft voor ons altijd.
Onvoorwaardelijke liefde,
die bestaat in eeuwigheid.

Dat geldt ook voor onze liefde
al leef jij in dichte mist
en is alles nu heel anders,
liefde wordt nooit uitgewist.
Onze liefde is gebleven,
ook al ben ik hier, jij daar.
Zelfs de dood zal niet beletten,
dat wij houden van elkaar.
.
Onze liefde is geduldig
stemt tot grote dankbaarheid.
Niets is sterker dan de liefde
liefde, die ons nimmer scheidt.
Liefde kun je niet begraven,
niet cremeren, niet verslaan.
Onvoorwaardelijke liefde
blijft in eeuwigheid bestaan.

 ©Hans Cieremans