de zorgsector

Managers en farmaceuten,
die slechts uit zijn op veel duiten,
waardoor ziekenhuizen sluiten
door de zorgverzekeraar.
Mensen die veel geld ontvangen,
dat aan strijkstokken blijft hangen,
met persoonlijke belangen,
daarin dreigt een groot gevaar.

Op de werkvloer moet men hollen,
dankzij regels, protocollen,
voor citroenen en wat knollen,
waardoor burn-out ontstaat.
Niet iets extra, geen cadeautje,
de verzorging legt het loodje
en op ’t allerhoogst niveautje,
wordt er enkel maar gepraat.

Geen geld meer voor medicijnen
en voorzieningen verdwijnen,
ouderen die weg gaan kwijnen,
het is bijna twaalf uur.
En de oorzaak van de hinder
is de grote geldverslinder,
overhead kan stukken minder,
bij de top en het Bestuur.

Laat spontaniteit terug keren,
zonder regels te dicteren,
ga weer met plezier presteren,
’t zit niet in een paar miljard.
Zorgen voor zieke patiënten,
dat past echt niet bij regenten,
doe je ook niet voor de centen,
maar dat doe je met je hart.

© Hans Cieremans