benadering4

benaderingswijzen

Snoezelen of valideren,
warme zorg, reminisceren,
de beleving activeren,
R.O.B. met ‘empathie’.
Het zijn allemaal methoden,
aan de ouderen geboden,
voor het lenigen van noden
bij de mens met dementie.

Waardevolle zorgadviezen,
theorieën om te kiezen,
om de grip niet te verliezen
op het dementiesyndroom.
Die deskundigen bedachten
om het lijden te verzachten,
door het bundelen van krachten,
vechtend tegen elk symptoom.

Alle hulp die wij hen geven,
bestaat uit je in te leven,
naar verbetering te streven
van ‘t ontluisterend proces.
Maar wat of we ook bedenken,
met adviezen en met wenken
in de vorm van aandacht schenken:
‘Liefde biedt het meest succes’.

© Hans Cieremans