belangrijk

belangrijk

Heeft jouw geliefde dementie
en word je niet herkend.
Dan betekent dat nog niet,
dat jij vergeten bent.
En als hij/zij achterdochtig is
en jou niet vertrouwt.
Dan betekent dat nog niet,
dat hij/zij niet van je houdt.

Heeft jouw geliefde dementie
en doet hij/zij boos misschien.
Dan betekent dat nog niet,
dat hij/zij jou niet wil zien.
En als hij/zij je verdrietig maakt,
omdat hij/zij ’t niet meer weet.
Dan betekent dat nog niet,
dat hij/zij ’t met opzet deed.

Heeft jouw geliefde dementie,
hij/zij in verwarring leeft.
Dan betekent dat hij/zij wel
jouw aandacht nodig heeft.
Zijn/Haar leven is niet makkelijk,
met ‘t stempeltje ‘Dement’.
Dus betekent het heel veel,
dat jij er voor hem/haar bent.

Heeft jouw geliefde dementie
en word je niet herkend.
Dan betekent dat toch niet,
jij hem/haar vergeten bent?
En als hij/zij achterdochtig is
en jou niet vertrouwt.
Laat dan jouw geliefde zien,
dat jij veel van hem/haar houdt.

© Hans Cieremans