BLABLABLA

Management bla bla

Businessunit, methodieken,
netwerkmatrix, statistieken,
follow up en retorieken,
dat is managers jargon.
Descriptieve theorieën,
analyses, strategieën,
overhead, hiërarchieën,
een hoogdravend echelon.

Follow up en concurrentie,
netwerkmatrix, competentie,
synergie en efficiëntie,
het maakt managers berucht.
Verticale integratie,
marketing, sales, adhocratie,
non-invented, motivatie,
allemaal gebakken lucht.

Managers die zorg bepalen
en zich goed laten betalen,
kun je beter maar weghalen,
als het om de zorg gaat.
Meestal zijn ze geen versterking,
het gaat niet om marktwerking,
ze zijn eerder een beperking
voor de menselijke maat.

Stop met al hun leuterpraatjes
over geld en kostenplaatjes,
passend in de eigen straatjes.
Zorgen is een vak apart.
Niet van woorden, maar van daden,
Hulde aan de zorgbrigade,
zonder managers-façade,
want die werkt vanuit het hart.

© Hans Cieremans