Ik zou wel eens willen weten

Ik zou wel eens willen weten,
waarom krijgt een mens dementie?
Misschien om de tijd die we duchten,
waardoor we de waarheid ontvluchten?
Of is het gewoon een probleem,
waar ‘k de zin niet van zie?
Daarom krijgt een mens dementie.

Ik zou wel eens willen weten,
waarom zijn de mensen alleen?
Is het ons egocentrisme
of is het een tijdsmechanisme?
En zijn we te druk, lopen wij
langs elkander heen?
Daarom zijn de mensen alleen.

Ik zou wel eens willen weten,
waarom hebben mensen verdriet?
Misschien door de pijn dat we dragen
of door zo veel tegenslagen?
Of weten wij op dit gevoel
ook het antwoord niet?
Daarom hebben de mensen verdriet.

Ik zou wel eens willen weten.
waarom gaan we allemaal dood?
Misschien om ons leed te ontstijgen,
waardoor we de rust zullen krijgen?
Of legt het de zin en het doel
van het leven bloot?
Daarom gaan we allemaal dood.

Ik zou wel eens willen weten,
waarom blijft de liefde altijd?
Misschien is de liefde het teken,
die zelfs de dood nooit kan breken?
Of is het de weg die ons leidt
naar de eeuwigheid?
Daarom blijft de liefde altijd.

© Hans Cieremans

Geschreven op de melodie  en tekst van het lied
Ík zou wel eens willen weten’
van Jules de Corte