het kluisje 3

Het kluisje

Morgen is vandaag verdwenen,
net als gisteren vandaag.
Wat gebeurde kortgeleden
is niet meer of nog heel vaag.
Maar herinnering aan vroeger,
blijft nog lang onaangetast,
opgeborgen in een kluisje,
dat soms aangenaam verrast.

Er ontvouwt zich een lang leven,
als dat kluisje opengaat.
In dat kluisje is verleden
in herinnering paraat.
Daarin zitten de verhalen
en de liedjes van weleer.
Met gevoelens en emoties,
van de oud vertrouwde sfeer.

Mensen die het ‘nu’ vergeten
hebben allemaal zo’n kluis,
vol met de herinneringen,
van hun ‘vroeger’, van hun thuis.
Breek die kluis met hen eens open
breng hun ‘vroeger’ naar het ‘nu’.
Hun verhalen zijn hun houvast,
hun belangrijk déjà-vu.

Morgen is vandaag verdwenen,
net als gisteren vandaag.
Wat gebeurde kortgeleden
is niet meer of nog heel vaag.
Als de toekomst lijkt verdwenen,
open dan het kluisje maar.
Huil en lach, herinner samen,
en geniet zo van elkaar.

© Hans Cieremans