spreken

Spreken is zilver, maar zwijgen is ………….

Hoe vertellen wij,
wat wij bedoelen.
door jou niet begrepen,
maar wat je kunt voelen.
Spreken voldoet niet,
taal die tekortschiet.
Woorden verdwijnen
zonder effect.
Tot onze glimlach
door jou wordt ontdekt.
Dan breek je door
in ons onvermogen.
Want dan zie je vast
onze sprekende ogen.

Hoe vertellen wij,
wat wij bedoelen.
door jou niet begrepen,
maar wat je kunt voelen.
Zinnen verbleken,
bij al ons spreken.
Het zijn holle klanken,
zonder affect.
Tot onze warmte
door jou wordt ontdekt.
Dan breek je door
in ons eenzaam leven.
Versta jij de sfeer,
die warmte kan geven.

Zo vertellen wij,
wat wij bedoelen.
door jou niet begrepen,
maar wat je kunt voelen.
Taal van het lichaam,
zichtbaar en heilzaam.
Taal van muziek,
de taal van de sfeer.
Taal van de aandacht,
dat werkt keer op keer.
Zo breek jij door
zelfs zonder een woord
zo kies je de taal,
die door ons wordt gehoord.

© Hans Cieremans