spreken

Spreken is zilver, maar zwijgen is ………….

Hoe vertellen wij,
wat wij bedoelen.
Wat zij niet begrijpen,
maar wel kunnen voelen.
Spreken voldoet niet,
taal die tekortschiet.
Woorden verdwijnen
zonder effect.
Tot onze glimlach
door hen wordt ontdekt.
Dan breken wij door
in hun onvermogen.
Want zie, zij verstaan
onze sprekende ogen.

Hoe vertellen wij,
wat wij bedoelen.
Wat zij niet begrijpen,
maar wel kunnen voelen.
Zinnen verbleken,
bij al ons spreken.
Het zijn holle klanken,
zonder affect.
Tot onze warmte
door hen wordt ontdekt.
Dan breken wij door
in hun eenzaam leven.
Verstaan zij de sfeer,
die warmte kan geven.

Zo vertellen wij,
wat wij bedoelen.
Wat zij niet begrijpen,
dat laten we voelen.
Taal van het lichaam,
zichtbaar en heilzaam.
Taal van muziek,
de taal van de sfeer.
Taal van de aandacht,
dat daalt bij hen neer.
Zo breken wij door
zelfs als je niets zegt
en kiest voor de taal,
waarmee je contact legt.

© Hans Cieremans