Soms

Soms ben je zachtaardig,
soms ook hardvochtig.
Soms heel berustend,
soms achterdochtig.
Soms onvoorstelbaar
en niet voorspelbaar.
Soms heel afwezig,
soms juist actief.
Soms liefdevol,
soms agressief.

Soms ben je betrokken,
soms onverschillig.
Soms heel afwijzend,
soms ook gewillig.
Soms niet te vatten,
niet in te schatten.
Soms heel apathisch,
soms hulpeloos.
Soms onbegrepen,
soms gewoon boos.

Soms ben je onveilig,
soms zenuwachtig.
Soms heel wanhopig,
soms zo onmachtig.
Soms zo afhank’lijk,
kwetsbaar, vergank ‘lijk.
Maar als ieder ander
heb jij de wens,
dat j’ altijd gezien wordt
als waardevol mens.

© Hans Cieremans