dementie genezen

Dealen met dementie

Het geheugen stimuleren
of empathisch valideren
of zintuigen activeren,
in het zoeken naar houvast.
Richten op eigen beleven
en ook warme zorg gaan geven
en zo blijven we steeds streven,
naar een aanpak die goed past.

ROB, reminisceren,
medicijnen reguleren
en vooral goed registreren,
in het dementie-proces.
Steeds weer nieuwe theorieën,
aangepaste therapieën,
soms kansrijk, soms utopieën,
maar steeds hopend op succes.

Zo proberen we al tijden
dementieën te bestrijden,
waaraan zoveel mensen lijden,
maar we schieten nog tekort.
Dementie die velen vrezen,
is nog steeds niet te genezen.
Wat zou het geweldig wezen,
als dat ooit eens anders wordt.

© Hans Cieremans