onmacht

Verwarring

Diepbedroefd, verward
en het gaat zo hard.
Je verandert haast met de dag.
Uitgeput, ontstemd,
eenzaam, ongeremd.
‘k Mis je warmte, ik mis je lach.

‘k Weet niet wat de toekomst wordt,
maar het maakt me bang.
Afscheid nemen duurt maar kort,
maar gemis ontzettend lang.

Achterdochtig, boos,
kwetsbaar, hulpeloos,
rollercoaster van verdriet.
Al jouw schittering
werd verbittering.
Ik blijf sterk, maar verdraag het niet.

‘k Weet niet wat de toekomst wordt,
maar het maakt me bang.
Afscheid nemen duurt maar kort,
maar gemis ontzettend lang.

Teruggetrokken stil,
de relatie kil,
door de aandacht die jij steeds claimt.
Het maakt mij soms koel,
vol met schuldgevoel,
omdat ik zo van jou vervreemd.

Maar wat ook de toekomst wordt,
maak je maar niet bang.
Al duurt samen zijn nog kort,
‘k houd van jou mijn leven lang.

© Hans Cieremans