licht

Licht (melodie: The rose)

Pak mijn hand, laat mij je leiden
door jouw mistig labyrint.
Tot het licht je zal bevrijden
bij het wonder van een kind.
Het symbool van licht en vrede,
waardoor duisternis verdwijnt.
Een verhaal uit het verleden
van een licht dat eeuwig schijnt

Pak mijn hand, laat mij je leiden,
want misschien is het nog ver.
Kom, we lopen die weg beiden
tot het uitkomt bij een ster.
’t Is een weg vol hindernissen
door het mistig kreupelbos,
maar de ster is niet te missen,
daar laat ik jou pas weer los.

Pak mijn hand, laat mij je leiden
naar het nieuwe vergezicht.
Totdat onze wegen scheiden
bij dat wonderlijke licht.
Kerst geeft troost met zijn verhalen
of je ‘t wel of niet gelooft,
van de ster die staat te stralen,
van een licht dat nooit meer dooft.

© Hans Cieremans