zondagsschool4

De zondagsschool (in de jaren 50)

Ik ging elke zondagmorgen
naar het schooltje op de hoek,
met een kwartje voor de zending
veilig in mijn korte broek
En de juf heette me welkom
”k Vind het fijn dat jij er bent.’
En ik stopte in het busje
braaf mijn vijfentwintig cent.

Daarna ging de juf vertellen
over Mozes, over Ruth
Maar ik vond het allermooiste
over Jozef in de put.
Op het traporgel met krukje
werden liedjes begeleid.
‘Hoger dan de blauwe luchten’
zongen wij toen in die tijd.

Elke week werd er een plaatje
door de juffrouw uitgedeeld.
Daarop werden de verhalen
van de zondag uitgebeeld.
Met de kerst kreeg ik een boekje:
‘Van het huisje in de sneeuw’.
Zo ging dat de jaren vijftig
van de nu voorbije eeuw.

Ik ging elke zondagmorgen
naar het schooltje op de hoek,
met een kwartje voor de zending
veilig in mijn korte broek.
‘t Waren kostbare momenten,
twijfel was toen zekerheid.
Soms denk ik nog wel weemoedig
aan die lang vervlogen tijd.

┬ę Hans Cieremans