zelfredzaam3

Eigen regie

Eigen regie,
dat is het streven.
Zelfredzaamheid
in heel je leven.
Zelf gaan bepalen,
doelen behalen.
Alles bereiken,
volgens een plan.
Het leven is mooi,
als je dat kan.
Eigen regie,
‘t lijkt vanzelfsprekend.
Pas als je het mist,
voel je wat ‘t betekent

Eigen regie, het klinkt ideaal,
maar ‘t is niet aan ieder gegund.
Zelf regisseren ‘t lijkt vaak zo normaal,
maar wat als je dat niet meer kunt?

Jezelf kleden,
jezelf wassen,
zelfstandig eten,
zelfstandig plassen.
Zelf iets gaan kopen,
zelfstandig lopen.
Zelfstandig lezen,
zelf naar je bed.
Koffie gaan drinken,
die zelf is gezet.
Zelf kunnen kiezen,
zo vanzelfsprekend.
Pas als je het mist,
weet je wat het betekent.

Eigen regie, het klinkt ideaal,
maar ‘t is niet aan ieder gegund.
Zelf regisseren ‘t lijkt vaak zo normaal,
maar wat als je dat niet meer kunt?

Eigen regie,
dat is het streven
in het verpleeghuis,
waar veel mensen leven.
Hulp bij het wonen,
hulp bij verschonen.
Hulp bij ‘t eten,
hulp aan ‘t bed.
Hulp bij ‘t lopen
en op het toilet
Eigen regie,
niet vanzelfsprekend,
want als je het mist
weet je wat het betekent.

Eigen regie, het klinkt ideaal,
maar ‘t is niet aan ieder gegund.
Zelf regisseren is niet zo normaal,
Vooral als je zelf niet meer kunt.

┬ę Hans Cieremans