roken4

Eigen regie

Jans ging naar haar huisarts toe,
voor een goed gesprek.
Want zij vergat ontzettend veel
en dat vond zij maar gek.
De arts zei: ‘Dat is Alzheimer,
maar dat is geen probleem.
We sluiten een mobieltje aan
op ons alarmsysteem.

U mag mij altijd bellen hoor,
of stuurt u maar een app.
Dan kom ik wel eens bij u langs
als ik er tijd voor heb.
Zo kunt u blijven wonen,
fijn in uw eigen huis.
En dat is altijd beter toch,
dan een verpleegtehuis?’

Jans ging verward t’ rug naar huis,
‘t mobieltje in haar tas.
maar hoe werkt appen en mobiel ,
ze wist niet wat dat was.
Ze raakte het mobieltje kwijt,
en nam een sigaret.
Die rookte ze toen vol gevaar
uitgeput in bed.

Ja,  Jans vergat haar sigaret,
de boel vloog in de brand.
En Jans wist niet wat zij moest doen,
zo liep het uit de hand.
Jans haar huisje brandde af,
zij werd op tijd gered
Nu ligt zij helemaal rookvrij
op een verpleeghuisbed.

Daar kwam toen een zuster langs,
voor een goed gesprek.
Die zei: ‘Hier bent u veilig hoor,
U bent hier op uw plek.
En als u mij soms nodig hebt,
dan is dat geen probleem.
Kijk op dit mobieltje hier
vindt u ‘t alarmsysteem.

U mag ook altijd bellen hoor
of stuurt u maar een app.
Dan kom ik vast wel bij u langs
als ik er tijd voor heb.
En denkt u aan de regels hier,
dus ook aan ‘t rookbeleid.
Geef mij uw sigaretten maar,
‘t is voor uw veiligheid’.

Er lag op Jans haar  kamertje
een kleurig infoblad,
waarin stond dat je regie
over ‘t eigen leven had.
Maar Jans versleet haar leventje
zonder regie op bed.
En zocht dan af en toe vergeefs
naar een sigaret.

© Hans Cieremans