levenslot3

Plan of lot?

Er zijn mensen die geloven:
‘God heeft voor ons een plan’.
Dat is voor mij een opvatting,
waar ik niet veel mee kan.
Leef je lang of leef je kort,
de leeftijd die je haalt.
De gang van onze levensloop,
wordt door het lot bepaald.

Ziektes of natuurgeweld
zijn niet door God gestuurd.
Dat overkomt ons door het lot,
maar God is in de buurt.
God die ons niet beproeven wil,
geen uiting van het kwaad.
Maar God aanwezig in de nood,
die troostend naast ons staat.

Wat je gelooft, het maakt niet uit,
in keuzes zijn we vrij.
De waarheid is die van jezelf,
daarin is God nabij.
Als vrijheid wordt gerespecteerd,
dan kom je dicht bij God.
En hoe het leven verder loopt,
bepaalt ons levenslot.

Er zijn mensen die geloven:
‘God heeft voor ons een plan’.
Dat is voor mij een opvatting,
waar ik niet veel mee kan.
Het lot bepaalt en ik kies zelf,
dat geeft een vrij gevoel.
Waarbij God ons steeds begeleidt
naar ‘t onbekende doel.

┬ę Hans Cieremans