2012-08-02 00:00:00 DEN HAAG - **ILLUSTRATIE** Het rode stempotlood waarmee de stembiljetten worden ingevuld tijdens verkiezingen. Op 12 september vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

De Partij voor Zwevertjes (De PvZ)

 

Hij is links, hij is niet rechts,
hij is niet middendoor.
Hij is niet tegen, niet neutraal
en hij is ook niet voor.
Hij is het zwevend kiezertje,
die wel een mening heeft.
Maar weet niet aan wie hij zijn stem
in ’t stemhokje straks geeft.

Hij luistert naar de radio
en kijkt naar de tv.
Dat geeft hem weinig helderheid.
Is het nou ja of nee?
Soms denkt hij dan: ‘Dit is het wel’,
maar hij gelooft niet echt,
dat degene die hij hoort
ook echt doet wat hij zegt.

Als puntje bij het paaltje komt,
dan is steeds zonneklaar.
Wat hem daarnet werd toegezegd,
maakt die persoon niet waar.
Hij is niet blij, hij is niet boos,
dat komt omdat hij zweeft.
Een zwever is besluiteloos,
die in verwarring leeft.

Zou een Partij voor Zwevertjes
ook werkelijk bestaan,
dan zou een grote meerderheid
ook naar de stembus gaan.
Die kleurde dan het vakje rood
voor de PvZ.
En vormt dankzij hun meerderheid
alleen een kabinet.

© Hans Cieremans