zorgdossier

Het zorgdossier

Het zorgdossier,
dat moet bepalen:
‘Wat zijn de doelen
die jij wilt behalen?’
Daarbij moet je leren,
te specificeren.
Maak doelen meetbaar,
beschrijf hoe het moet.
En maak je keuze,
hoe je het doet.
Schrijf op wanneer
je af wilt gaan ronden.
Zo maak je de doelen
ook tijdgebonden.

En weg is de aandacht voor de cliënt,
de tijd is daarvoor te beperkt.
Geen praatje, geen douchebeurt of activiteit,
het zorgplan moet eerst bijgewerkt.

Proces en product
evalueren.
Wat heb je behaald?
Je moet resumeren.
Wat heb je geboden,
wat was je methode?
Hoe ga je verder,
wat is je besluit?
Gaat de cliënt
nu langzaam vooruit?
Schrijf alles maar op,
’t Is jouw reflectie.
En zorg dat het klopt
voor de inspectie.

En weg is de aandacht voor de cliënt,
de tijd is daarvoor te beperkt.
Maar wel protocollen en dikke dossiers,
de overheid zegt dat het werkt.

© Hans Cieremans