Groot gelijk

Ieder heeft zijn eigen hokjes,
ieder heeft zijn ‘eigen kijk’,
waar we graag bevestigd worden
in ons eigen ‘groot gelijk’.
Ja, we horen wel de ander,
maar ze hebben het verkeerd,
want de waarheid zit in ‘t hokje
zoals wij hebben geleerd.

En zo vormen zich de balkjes
langzaam in ons eigen oog.
En we eisen ons gelijk op
in een gloedvol scherp betoog.
Want we willen overtuigen.
‘t ‘Groot gelijk’ aan onze kant.
Wat de anderen beweren
is de waarheid uit ‘t verband.

En de hokjesgeest wordt harder.
Maar we hebben het niet door,
dat de balkjes balken worden.
We hebben er geen ogen voor.
Zo willen we splinters halen
uit de oog van d’ anderman.
En de balk in d’ eigen ogen,
nou daar zien we zelf niks van.

Laten wij in eigen hokjes
weer eens voor de spiegel staan.
En als we dan heel goed kijken
zien we heel veel mis gegaan.
Kom eens uit de eigen hokjes
van ons zelf gemaakte rijk.
Dan verdwijnen onze balken
dan krijgen wij ‘groot gelijk’.

© Hans Cieremans