giro 555 4

De hoorn van Afrika

Waar de Rode Zee zich uitmondt
in de Indisch’ Oceaan,
vechten mensen tegen droogte,
dreigt het noodlot toe te slaan.
Torenhoge voedselprijzen,
want de oogsten zijn mislukt.
Daardoor gaan veel Afrikanen
onder hongersnood gebukt.

Diarree en ondervoeding,
longontsteking, cholera,
kosten steeds meer mensenlevens
in de hoorn van Afrika.
Er is dringend hulp geboden,
hartverscheurend is ’t verdriet.
‘t Kost straks miljoenen doden,
want die regen komt maar niet.

Een gezin vlucht uit Baidoa,
waar een burgeroorlog woedt.
Het loopt uren door de hitte
uitgedroogd, zwaar ondervoed.
Maar ze vinden niets te eten,
er is ook geen onderdak.
Dit gezin uit ‘t ver Baidoa
is de dood nabij, zo zwak.

En terwijl wij tot God bidden:
‘Geef ons heden ‘t daaglijks brood’,
sterft een kindje uit Baidoa
door een wrede hongersnood.
Ik zou God wel willen smeken:
‘Ga die mensen niet voorbij.
Geef ze hoop en geef een teken.
Laat het reeg’nen, keer het tij’.

©Hans Cieremans