dominee

Een kerkdienst in het verpleeghuis

Hij is in huis de dominee,
hij houdt daar alle weken,
een kerkdienst voor de ouderen,
met zang en korte preken.
Men zegt dat al zijn toespraken,
altijd buitengewoon zijn.
En de preek zou deze week
van de verloren zoon zijn.

‘Die zoon die trok de wereld in’,
sprak dominee verheven.
‘Totaal berooid kwam hij weer t’ rug.
Zou pa hem dat vergeven?
Maar zijn vader was juist blij,
hij leek het wel te dromen.
Hij gaf een feest omdat zijn zoon,
toch weer was thuis gekomen.

De zoon vertoonde heel veel spijt,
dat hij was weggelopen.
Hij besefte: Bij mijn pa
staan deuren altijd open’.
Na het ‘amen’ van de preek,
zei dominee: ‘We zingen,
een lied dat past bij dit verhaal.
Wie kan er één verzinnen?’

Er werd heel goed nagedacht:
Zou er een lied goed passen?
De dominee die wachtte af,
hij liet zich graag verrassen.
Toen heeft een heel oud dametje
de oplossing gegeven.
Ze stelde voor: ‘Ach, was ik maar,
bij moeder thuis gebleven’.

© Hans Cieremans