geloven

Verschillen

Protestanten, Humanisten,
Evangelisch of Boeddhisten,
Remonstranten, Calvinisten,
vrijgemaakt of Hugenoot.
Orthodoxen, Islamieten,
Lutheranen of Sjiieten,
atheïsten of Soennieten,
de verschillen zijn soms groot

Katholieken, Adventisten,
de Jehova’s of Sofisten,
Franciscanen of Trappisten,
Apostolisch of Mormoon.
Joods, Hervormd, Gereformeerden,
de Bahia of bekeerden,
de Agnosten, wetsgeleerden.
Het verschil is er gewoon.

Doopsgezinden, Augustijnen,
de Baptisten, Byzantijnen,
Bonders of Benedictijnen,
Nazarener, Hindoestaan.
Paulicianen, Taborieten,
de Darbisten of Hussieten,
Sabaïsten, kharidjieten,
verschil kan ons niet ontgaan

Veel geloven, eigenaardig,
niet gelijk, wel gelijkwaardig,
maken mensen vaak strijdvaardig,
soms extreem, fundamenteel.
Maar geloven zit van binnen
en moet bij jezelf beginnen.
Verschil kan dan overwinnen:
‘Geloof zonder vooroordeel’.

© Hans Cieremans