Pasen in onze tijd

Het lege graf
is symbool voor het hopen,
dat licht het duister verdrijft.
Een schone lei,
de toekomst ligt open,
die tot in de eeuwigheid blijft.
Maar is dat waar,
het duister verdreven?
Wordt daar nog iets van gemerkt?
Want de wereld waar wij nu in leven
lijkt eeuwigheid soms zelfs beperkt.

De vluchteling,
de oorlog, de rampen,
het onrecht en al het geweld.
En hongersnood
waar mensen mee kampen,
waarbij een leven niet telt.
Een stervend kind,
verdriet en het lijden,
waar is het licht dat het won?
We zijn alsmaar bezig
met duister bestrijden,
geen sprankje te zien van de zon.

Maar…………

De lente komt
een lammetje dartelt,
het vogeltje komt uit zijn ei.
De bloesem bloeit,
een baby’tje spartelt,
de donkere winter voorbij.
Op weg naar het licht
dat nooit zal verdwijnen.
Licht dat de Pasen ons geeft.
Een toekomst van hoop
waar het licht op zal schijnen
op alles wat ademt en leeft.

© Hans Cieremans