Pasen in onze tijd

Het lege graf
symbool van het hopen,
dat licht het duister verdrijft.
Een schone lei,
de toekomst ligt open,
die tot in de eeuwigheid blijft.
Maar is dat waar,
het duister verdreven?
Wordt daar nog iets van gemerkt?
Want de wereld waar wij nu in leven
lijkt eeuwigheid soms zelfs beperkt

De vluchteling,
de oorlog, de rampen,
het onrecht en al het geweld.
En hongersnood
waar mensen mee kampen,
waarbij een leven niet telt.
Een stervend kind,
verdriet en het lijden,
waar is het licht dat het won?
We zijn alsmaar bezig
met duister bestrijden,
geen sprankje te zien van de zon.

De lente komt
een lammetje dartelt,
het vogeltje komt uit zijn ei.
De bloesem bloeit,
een baby’tje spartelt,
de donkere winter voorbij.
Daar is het licht
dat eeuwig zal duren,
toekomst die God aan ons gaf.
De weg van de hoop,
die Hij ons wil sturen
ver weg van het donkere graf.

© Hans Cieremans